Ingyenes kártya jóslás

Mi a tarot

A Tarot egy régi időkből fennmaradt kártyajáték, melyet a magas spirituális kifejező értéke mellett, széles körben elterjedt jósjátékként használnak. A szellemi, lelki oldal minden olyan csoport számára mély jelentéssel bír, akik Misztériumiskolákban, szabadkőműves páholyokban, különböző rendekben és titkos szövetségekben azért találkoznak, hogy az ősi hagyományokat és szimbólumokat magukévá tegyék. Ők ezeken a kártyákon a misztikus beavatási útnak az alapszerkezetét vélik felfedezni. Összehasonlításképpen azonban nem ez, hanem a kártyának a hétköznapok kérdéseire vonatkozó, jóseszközként való „profán” használata eredményezte azt a széles érdeklődést, amiben akkoriban és manapság is részesül. Amennyiben a tarotot jóskártyaként használjuk, csaknem az összes kérdésiránynak megfeleltethető lerakási módot felleljük.

A kártyajáték felépítése

Körülbelül 1600 táján terjedt el a Tarot a ma is ismert formájában. 78 kártyából áll, melyek két csoportra oszlanak: az Arkana 22 kártyája, melyeket adukártyának is neveznek, és a kis Arkanum 56 kártyája. Az 56 kis Arkanum alkotja a négyszín-játékot amely más széles körben elterjedt kártyajátékokból is ismert. A szimbólumokat színként vagy figuraként jelölik mind a négy sorozatban. A mai kártyajátékoknak a következőképpen felelnek meg a Tarot szimbólumai:

botok = treff = makk, kardok = pikk = zöld,

kelyhek = kör = piros, érmék = káró = tök

Mind a négyszín sorozat 14-14 kártyából tevődik össze: 10 számkártyából: ász, kettő, három egészen tízig, és négy udvari kártyából: király, királynő, lovag és apród.

Miről lehet a kártyákat kérdezni

A kártyákat bármiről meg lehet kérdezni. Egy dolgot azonban kétségtelenül nem tudnak: igennel vagy nemmel felelni. Mindazonáltal nagy segítségünkre vannak a döntéshozatalnál, felvázolják a lehetséges következményeket, anélkül, hogy a kérdezőt a döntés jogától megfosztanák. Ezenkívül lehet a kártyákat változásokról és folyamatokról is faggatni, a kérdésekhez javaslatokat tudnak adni, és értékes javaslatokkal valamint információkkal szolgálnak önmagunkról.